Kontakt
Kontakt Cookies

Inntjening og Økonomi

Mange års erfaring har gjort oss godt rustet til å vurdere utleiemulighetene dine og denne erfaringen tar vi gjerne i bruk for å hjelpe deg.


Du kan kontakte oss for et inntektsoverslag. Det kan være mange faktorer som påvirker utleien for eksempel boligens beliggenhet, aktivitetsmuligheter, utsikt over vann, innredning, utstyr, samt kapasitet og egen disponering av boligen. En annen faktor som også påvirker inntjeningen din er det varierende været og de forskjellige konjunkturene, som skifter fra år til år.


Dersom du ønsker det, gir vi deg gjerne råd for å kunne tilpasse feriehuset ditt din best mulig i forhold til feriegjestenes skiftende behov og krav. Eierrådgiverne våre står derfor til din rådighet og er alltid parat til å bidra med sin erfaring innenfor innredning, produktutvikling, ombygging, forsikring eller hva du ellers måtte ønske å vite noe om.


Beskatningen av inntekten på feriehuset ditt

Skatten du må betale for utleie, varierer avhengig av om det er ditt eget hjem, deler av dette, din private feriebolig eller et kommersielt prosjektert anlegg du ønsker å leie ut.

Din egen private bolig

I dag kan du leie ut boligen din skattefritt når: hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20.000,- kroner i inntektsåret, eller du bruker minst halvparten av boligen til eget bruk, regnet etter utleieverdien.

Din private feriebolig

I dag får du et standardfradrag på 10.000 ved utleie av din private feriebolig. Av det overskytende vil 85 % komme til beskatning med 25% skatt. Prosentligningen kommer i tillegg, men satsen er lav.


Eksempel på beskatning av utleien:

Inntekt per år: 60.000,- kr.
Standardfradrag: 10.000,- kr.
Til beskatning: 50.000,- kr.


Dvs. det er 85% av 50.000,- som skal beskattes = 42.500,-. Skatten, for en leieinntekt på 60.000,- blir da bare 10.625,-.


Du sitter derfor igjen med 49.375,- kroner, etter skatt av leieinntekten din på 60.000,-


Dersom du bygger ferieboligen din kun for utleie, vil det bli regnskapsligning på boligen. Da er det overskuddet, etter fradrag av utgifter til vedlikehold, forsikring, strøm og andre driftsutgifter, som kommer til beskatning. Her er også skattesatsen 25%.


Fordi skattereglene kan tolkes ulikt fra region til region, og reglene kan endre seg på kort varsel, er det lurt å ta kontakt med fylkesskattekontoret ditt for å finne ut om du er skattepliktig.

Merverdiavgift

Fra 1.januar 2016 ble det innført 10 % merverdiavgift på næringsmessig utleie av fritidseiendom. Boligutleie er fortsatt unntatt fra avgiftsplikten. Merverdiavgift på utleie av fritidseiendom innebærer at du kan nyte godt av fordelene med å betale 10% merverdiavgift, mens du kan trekke fra 25% merverdiavgift på alle innsatsfaktorer til driften av eiendommen. Fordi merverdiavgiftsreglene blir praktisert ulikt fra fylke til fylke, er det lurt å ta kontakt med fylkesskattekontoret ditt for å finne ut om du er merverdiavgiftspliktig og hvordan du da skal gå frem for å registrere deg i MVA-registeret.

Bestill informasjonsmateriale10 gode grunner til å leie ut

  • Du får det utleiebyrå med lengst erfaring i Norden.

  • Du får bred markedsføring via våre mange salgskanaler og samarbeidspartnere.


  • Du har en eierrådgiver som kjenner lokalområdet ditt.


  • Du får gratis rådgivning m.h.t. å tilpasse feriehuset etter markedets behov.


  • Du har alltid en oppdatert oversikt over fremtidig utleie og opsjoner på eierhjemmesiden din.


  • Du får leiebeløpet på forskudd, hver måned.


  • Du får 30 dagers avbestillingsgaranti.


  • Du kan selv benytte huset ditt, også i sommerferien.


  • Du er automatisk forsikret i tilfelle skader på innbo og bolig forvoldt av leietaker.


  • Du får 20% rabatt på DanCenters og Danlands ferieboliger i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.